Search
Generic filters
Exact matches only

Teknokent Şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Verilen Destek 4 Ay Uzatıldı

0 2 sene önce

Koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde teknokent şirketleri ile Ar-ge ve tasarım merkezi çalışanlarına tanınan uzaktan çalışma esnekliği 4 ay daha uzatıldı. Teknokent şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edecek.

16 Mart’ta Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aldığı kararla teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışanlar için evden çalışmanın önü açılmıştı. Üç bakanlık tarafından yapılan ortak açıklamayla, evinden çalışmaya uygun gördükleri personel sayılarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildiren teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin muafiyet ve teşviklerden Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecekleri bildirilmişti.

Evden çalışmada muafiyet ve teşvik kolaylığı

Mart ayında başlayarak Nisan ayında devam eden bu geçici uygulama ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin çalışmalarını fiziki alan içerisinde gerçekleştirme zorunluluğu kaldırılarak evden çalışmalarının önü açıldı.

Yetki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda

Nisan 2020 sonuna kadar geçerli olan bu uygulama, 11 Mart’tan itibaren olmak üzere 4 ay uzatıldı. 17.04.2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına karar verildi. Ayrıca 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışında da yürütülmesine kararı alındı. Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına izin verebilme yetkisi tanındı.

İş dünyası ve çalışanlar için motive edici

Uygulamanın iş dünyası ve bahse konu yerlerde çalışanlar tarafından olumlu karşılık bulacağını söyleyen IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belirtilen sürenin bitiminden itibaren uygulamayı 3 ay daha uzatılabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, ilgili iş yerleri 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilebilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir Cevap Yazın

X