Search
Generic filters
Exact matches only

Girişimcilik Eğiliminde Olan İnsanların Kişilik Özellikleri

0 2 sene önce

Girişimcilik Kavramı 

Girişimcilik; yaşadığımız konfor alanının yarattığı fırsatları hissetme, bu hissetmelerden oluşan düşler, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek insan hayatını kolaylaştırma becerisine sahip olmaktır.

Girişimcinin zenginlik üretirken üç temel kaynağı vardır;

  1. Kendi enerjisi, 
  2. Erişebildiği sermaye
  3. İlişki kurduğu insanlardır.

 

Girişimci Olma Nedenleri 

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır;

1-Kendi işinin patronu olmak, başkalarından emir almamak ve yeteneklerini kullanabilmek her şeyden önce özgürlük sağlamaktadır.

2-Bir fikri ya da düşünceyi kendi işini kurarak gerçekleştirmektir.

3-Para kazanma, gelir düzeyini artırma ve refah içinde yaşama isteğidir.

4-Başka insanların göremedikleri ya da uğraşmadıkları işleri keşfedip bu fırsattan yararlanabilmek için işletme kurmaktır.

 

Girişimciliğe Etki Eden Faktörler 

Girişimciliğe etki eden faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Aile: Geçmişten günümüze kadar yapılan birçok çalışma girişimcilerin aile çevresi, doğum sırası, ailenin işi, sosyal statü ve akrabalık ilişkileriyle ilgilenmiştir. Ailenin girişimci olması, özellikle de babanın kendi işine sahip olması, girişimciliği etkileyen önemli bir unsurdur.

Eğitim: Girişime başlamakta karşılaşılan problemlerin üstesinden gelmekte eğitim çok önemlidir. Resmi eğitim gerekli olmamasına rağmen, işte başarı için gerekli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kişisel değerler: Bu konuda birden fazla çalışma yapılmasına rağmen bunlar çoğunlukla genel nüfus ve yönetici arasındaki farklılıklar üzerinde durmuştur. Bunlar girişimciyi etkili yöneticiden veya liderden ayıramamıştır. Başarılı girişimcileri sık sık kazanmak için işe başlıyorlar şeklinde karakterize etmişlerdir.

İş Tecrübesi: Bazı alanlarda uzmanlığa sahip olmak çok önemlidir. Finans, dağıtım kanallarının geliştirilmesi, üstün ürün ya da hizmet geliştirme, pazar planı hazırlama gibi alanlarda kişinin tecrübesi ve iş hüneri onun yeni bir işe başlamasında önemli bir kolaylaştırıcı unsurdur.

-Rol Modelleri: Rol modelleri girişimcilerin kariyerlerine etki eden önemli bir unsurdur. Rol modelleri; aile, kardeş veya diğer başarılı akrabalar hatta ulusal alanda çalışan diğer girişimciler olabilir.

 

Girişimcilerin Kişilik Özellikleri 

Girişimci kişilik yapısı, girişimciyi diğer insanlardan ayıran özelliklere sahiptir. Girişimciliğe başlayan kişinin belirli bir vizyona sahip olarak, bitmek bilmeyen bir girişimcilik tutkusuna ve başarma arzusuna sahip kişilik özelliklerinde yaratıcı, atak, çabuk karar verebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip kişiler olduğu görülmektedir. Girişimci kişiler iş hayatının zorluklarına katlanabilecek güce sahip ve risk almaya yatkın kişilerdir.

Bu özelliklerden bazıları;

Risk Alma Eğilimi: Girişimci kişilik özelliklerinden en önemlisi risk alma eğilimi ya da risk almaya yatkınlıktır.

Belirsizlik Toleransı: Girişimcilerin belirsizliğe karşı toleransları daha yüksektir.

Başarma İhtiyacı Duyma: Girişimcilik özelliklerinden birisi de girişimcinin başarı ihtiyacıdır.

Kontrol Odağı: Kontrol odağı bir bireyin, yaşamında ödül ve cezalar hakkındaki algılamalarını, yaşamındaki olayları kontrol edip edemeyeceğine olan inancını yansıtır.

Yenilikçilik: Yenilikçilik, girişimciliğin odak noktası ve hayati karakteristiğidir.

Kendine Güven: Bir girişimcinin belirlemiş olduğu hedefleri başarabileceğine inanması gerekir. Yani girişimci kendi işinde, kendisine saygı duyar ve işi başaracağına dair yeteneklerinin olduğuna inanırsa başarılı olabilir.

Bir Cevap Yazın

X