Search
Generic filters
Exact matches only

E-Ticarette Yaratıcılık ve İnovasyon

0 1 sene önce

 Hepimizin bildiği gibi inovasyon, yenilik demektir, bir başka anlamı da sorunlara çözüm bulmaktır. İnovasyonun önemi, E-ticarette rekabet politikalarında yeniliklere önem vererek rakibine karşı potansiyel güç kazanmaktır. Ayrıca bir ülkedeki E-ticaret yapan işletmeler inovasyon yaparsa, yani inovatif çözümler üretilirse ülke o kadar gelişecek ve değer kazanacaktır. Diğer bir deyişle, ülke veya işletme rekabetçi pazarda güçlü bir yapıya sahip olacaktır.

 Dinamik pazar varlığı ve yüksek iş hacmi, yoğun rekabetin olduğu sektörlerde yenilikçi çözümlere yol açar. İş tarafındaki temel inovasyon süreçleri ise müşterilere veya tüketici ihtiyaçlarına anında çözüm sağlamaktadır. Bu yenilikçi temel iş süreçleri, sürdürülebilirlik ilkesinin sonucudur. Pazarda kalmak isteyen bir firma rakiplerinden farklı olarak artı bir çözüm üreterek hızlı ve verimli bir hedefle ilerlemelidir. Yani örneğin Ar-Ge, dijital pazarlama ve satış gibi departmanların etkileşim gücü maksimum düzeyde olmalı ki bir soruna veya yeni bir hedefe anında çözüm üretilebilsin. Bu sayede temel iş süreçleri dediğimiz bağlamda yenilikçi çözümler ve verimlilik sağlanacaktır. Ek olarak, bilgiye dayalı yenilik, iç departmanlar arasındaki ilişki ve etkileşimin gücü ile gösterilir.  Aynı zamanda, özellikle yoğun bir rekabet ortamının olduğu bir pazarda işletmeler için bir yol haritası olan faaliyet süreci, firmaların kendi yapılarına adaptasyonu ile kolaylaştırılacaktır.

 E-ticaret yapan şirketler içinde departmanlar arasında ekip oluşturulduktan sonraki yeni ortamda, ekibin başında yer alan bir lider, inovasyonu güçlendirmek için ekibe yaptırımlar uygulamalıdır.

Bu yaptırımlar şunlardır:

 • Bir rol model belirleme: Zor sorular sorulur ve insanları zorluğun üstesinden gelme hedefine ulaştırmak için çalışmalar yapılır. Ek olarak, bir liderin bir durumdaki sorunlara çözüm üretme yolları örnek olarak verilebilir.
 • Keşfedilmesini güvenli hale getirme: Yeni ve çılgın fikirlere ulaşılmalıdır. Şu anda neye sahibiz veya gelecekte neye sahip olmayı planlıyoruz ve tahminlerimiz neler, ulaşılması gereken kaynaklara doğru hareket etmelidir.
 • Zaman ve kaynak sağlayın: Dış kaynak kullanımı için destek sağlayın ve insanları yenilikçi çözümler ve inovasyonlar bulmaları için farklı alanlara yönlendirin.
 • Farkına Varmak: Hatalardan öğrenebileceğiniz bir şekilde gerçeği bulmaya çalışın.
 • Tek bir doğru ile yetinmemek: Her zaman 2. veya 3. bir hakkınız olmalıdır. Bir gerçekle yetinmek, o durumun arkasında kalmaktır. Yenilikçi düşüncenizi sınırlamayın.
 • Hedef ve strateji: Yapmayı hedeflediğiniz duruma göre bir strateji belirleyin ve hedefinize doğru doğru adımları atmaya çalışın.

 

 

 Ayrıca, uygulama aşamanız ise şu şekilde olmalıır: Bir takım çalışması yaptığınızı hayal edin. Bu 6 adımdan hangi adımları atacağınızı ve yenilikçi çözümlere nasıl ulaşacağınızı belirlemek için ekip işbirliği ile ilerlemeniz gerekiyor.

Yenilikler için kaynak oluşturmak için birkaç durum vardır. Bunlar:

 • Ortaya çıkan yeni bilgiler,
 • Süreç İhtiyaçları,
 • Uyumsuzluklar,
 • Sektör ve Pazar farklılaşması,
 • Demografik değişiklikler,
 • Algıdaki değişiklikler.

 Bu durumlarda beklenmedik sonuçlar ortaya çıktığı için yenilikçi çözümlere gitmek bir zorunluluk haline gelmiştir. E-ticarette inovasyon, aslında gelecek vadeden rakibine karşı yenilikçi politikalar izleyen, teknolojiyi sürekli takip eden ve deneyimleyen bir iştir. Çünkü inovasyonun devamı için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları düşünmek ve kararlı olmak, gerekli yaptırım politikasını takip etmenizi sağlayacaktır.

Bir Cevap Yazın

X