Türkiye’deki Küçük İşletmeler Online Varlıklarına ve Yerele Odaklanıyor

0 1 sene önce

GoDaddy 2020 Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarına göre Türkiye’deki mikro-KOBİ’lerin yüzde 30’u pandemi sürecinde online varlıklarını oluşturmaya daha fazla bütçe ayırdı. Yüzde 85’i yerelde faaliyet gösterdiklerini, yüzde 15’i ise yurtdışına açılmayı planlamadıklarını belirtti.

2020 Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre genel olarak dünyanın dört bir yanındaki mikro-KOBİ’ler içinde bulunulan duruma rağmen dirençli ve azimli. Türkiye’de ise katılımcıların yüzde 81’i pandemi nedeniyle işletme gelirlerinde azalma kaydettiklerini belirtti ancak yüzde 51’inin ise gelecekte başarı elde edeceklerine dair olumlu beklentileri var. Katılımcıların yüzde 33’ü gelecekte büyüme elde edeceğine inanırken, yüzde 63’ü ise bir yılda toparlanabileceğini düşünüyor.

GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “GoDaddy 2020 Global Girişimcilik Anketi pandeminin çok küçük işletmeler üzerindeki global etkilerini göz önüne koydu ancak dünyanın dört bir yanındaki savunma mekanizmalarının benzerlik gösterdiğini görmek de ilginç. Türkiye’deki çok küçük işletmelerin yüzde 40’ı en azından geçici bir süre dükkânlarını kapatmak durumunda kaldı; bu oran globalde de aynı seviyede. Online olan tüketicilerin sayısının artmasına paralel olarak, küçük işletmeler online varlıklarını oluşturmanın işletmelerinin aktif kalmasını ve müşterileriyle etkileşim kurmasını nasıl sağlayacağıyla daha çok ilgileniyor.”

Pandemi döneminde online varlık oluşturulmasına daha çok bütçe ayrıldı

Y Kuşağı, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 70’ini oluşturdu. Y kuşağı katılımcıların yüzde 29’u hâlihazırda bir web siteleri olduğunu kaydederken, yüzde 48’i ise işletmeleri için yakın zamanda bir site kurmak istediklerini belirtti. Genel olarak bakıldığında tüm katılımcıların yüzde 35’i web sitelerini genel bilgi paylaşımı için kullandıklarını söylerken, yüzde 16’sı yeni müşteri çekmek amacıyla web sitelerini pazarlama faaliyetlerine entegre ediyor. Yüzde 47’si ise web sitelerini ürün veya hizmet satmak için kullanıyor. Anket sonuçlarına göre pandemi dönemindeki sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında katılımcıların yüzde 15’i işletmelerinin büyümesini desteklemek için web sitelerine e-ticaret özelliği eklemeye karar verdi.

Pandemi döneminde web sitesine e-ticaret özelliğini ekleyen mikro-KOBİ’lerin yüzde 51’i bunu kendilerinin yaptığını belirtti. Bu, Türkiye’de en çok tercih edilen yöntemin “Kendin Yap” yöntemi olmasını destekleyen bir sonuç. Benzer şekilde katılımcıların yüzde 39’u web sitesi kurulumunda “Kendin Yap” yöntemini tercih ettiklerini kaydederken, bir profesyonelle çalışanların oranı yüzde 21 ve sitelerini ailelerine veya arkadaşlarına yaptıranların oranı ise yüzde 22. Pandemi döneminde işletmelerin online olmasının öneminin artmasıyla birlikte de Türkiye’deki mikro-KOBİ’lerin yüzde 30’u online varlıklarını oluşturmaya daha fazla bütçe ayırdı ve yüzde 42’si ise aynı dönemde web sitelerine daha fazla içerik eklediklerini belirtti.

Türkiye’deki küçük işletmeler yerele ve topluluklarına katkı sağlamaya odaklanıyor

Katılımcıların yüzde 84’ünün ihracat yapmadığını ve yüzde 15’inin uluslararası açılım planları olmadığını belirtmesiyle Türkiye’deki mikro-KOBİ’leryerele odaklanıyor. Bunu yaparken yerel topluluklarına nasıl fayda sağlayabileceklerini de göz önünde bulunduruyorlar. Katılımcıların yüzde 56’sı pandemi ile birlikte topluluklarına olumlu katkı sağlamalarının daha önemli hale geldiğini vurguladı. Buna paralel olarak da katılımcıların yüzde 74’ü çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet göstermenin kendileri için önemli olduğunu belirtti (bu konuda global ortalama yüzde 56 seviyesinde).

Girişimlerine nakitle start verdiler

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 52’si girişimlerine kredi kartı kullanmak veya kredi çekmek yerine arkadaş ve ailelerinden ödünç aldıkları nakitle start verdiklerini belirtti. Başlangıcı nakitle yapmış olmalarına rağmen yüzde 52’si krediye erişimleri olduğunu (globaldeki kredi erişim seviyesi yüzde 33) ve yüzde 60’ı ise işletmelerini büyütmeye yardımcı olması için kredi çekmeyi değerlendirebileceklerini dile getirdi.

GoDaddy 2020 Global Girişimcilik Anketi 10 ülkedeki 5.265 katılımcı arasında yapıldı. Katılımcıların yüzde 91’i on kişiden az çalışanı olan çok küçük işletmeler, yüzde 50’si ise işlerini tek başına yürüten işletme sahiplerinden oluşuyor.

 

Bir Cevap Yazın

X