Search
Generic filters
Exact matches only

Tam Otomatik İmalat Covid 19’un Etkilerini Azaltabilir mi?

0 2 sene önce

Öncelikle modern toplumumuzun alışmış olduğu yaşam şeklini sürdürmek için gerekli her şeyi; gıda, tıbbi malzeme, ilaç, enerji ve diğer ihtiyaçları karşılayabilen, tam otomatik bir üretim tesisi kurgulayalım.

Bu tesise gerekli olan şeyler yalnızca enerji ve ham madde olsun. Tesisimiz ise bunları kullanarak bize ihtiyacımız olan herhangi bir ürünü sağlayacak. Bu kurgusal tesisimizde, hiçbir insana ihtiyaç olmayacak, tüm parametreleri uzaktan kontrol edilecek. Bunlara ek olarak kurgusal tesisimiz, kendi bakımlarını yapabilecek ve de farklı ürünler üretmek için üretim hattını kolayca yeniden yapılandırabilecek olsaydı, global koronavirüs salgını dolayısıyla yaşadığımız sorunları kolayca çözmez miydi? Bu soruya çok da düşünmeye gerek kalmadan ‘evet’ cevabı verilebilir, fakat bundan sonra biraz daha düşündürücü sorularla karşılaşıyoruz: Bu tür bir üretim sistemi pratikte ne kadar mümkün? Ya da eğer mümkünse böyle bir teknolojiye ne kadar yakınız? Şu an mümkünse bile maliyeti nedir, ya da böyle bir tesise yatırım yapıldıktan ne kadar sonra o yatırım bir getiriye dönüşmeye başlar? Bunlar henüz net bir cevabı olmayan sorular.

Şu anda, dünyada birkaç yerde aktif olan, direkt insan müdahalelerinin bulunmadığı; fakat yine de teknikerlerin gözlemlerinde gerçekleşen tesisler bulunmakta. Hatta tam otomatik taşıyıcılar ve robotlar tarafından işlerin yapıldığı otomatik depo kompleksleri de halihazırda mevcut. Fakat bunlar küçük ölçekli yapılanmalar ve az önce kurguladığımız tamamı otomatik ve esnek üretim sistemi fikrine çok uzak.

Böyle bir sistemi kurgulamak için dahi bazı prosedürleri göz önünde bulundurmak gerekir:

  • Açık Entegrasyon Standartları; esnek üretim için tüm sistemin birbiriyle kolayca bağlantı kurabilmesi ve entegre olabilmeleri lazımdır.
  • Bağımsızlık ve İşbirliği; tam otomatik bir üretim bandı için her koşulda tüm üretimden sorumlu olacak -beklenmedik durumlarda bile olayın üstesinden gelebilecek- ve tüm sistemi işbirliği içerisinde sürdürebilecek bileşenler gereklidir.
  • Kendi Kendine Bakım; eğer sistem tamamen otomatik olacaksa, üretimin durmasını engellemek için sistemdeki hataları ve kesintileri çok kısa sürede giderebilmelidir.
  • Kolayca Yeniden Yapılandırılabilme; sistem aynı zamanda esnek olup birden fazla ürünün üretimi için tasarlandığı için, farklı ürün üretme talebine karşı kolaylıkla yeniden yapılandırılabilmelidir.
  • Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi; tüm sistemin uyumlu çalışması, verimliliğinin artması ve optimizasyonuna yardımcı olması için çok önemlidir.

Sözünü ettiğimiz konular şu anda da gayet aşina olduğumuz ve şu anda bile yaygın olarak kullanılan teknolojiler, fakat henüz tam olarak potansiyellerine ulaşmış değiller. Bu sebeple aslında sözünü ettiğimiz tarzdaki tesisler aslında çok da büyük yatırımlara gerek duymayabilir ve bize sandığımız kadar uzak olmayabilirler.

Bir Cevap Yazın

X