Search
Generic filters
Exact matches only

İstanbul Aydın Üniversitesi Ar-Ge Kulübü Röportajı

0
0
3 ay önce

RÖPORTAJ

Soru : Kulübünüzün ana faaliyetleri ve kuruluş amacı nedir?

 

Kulübümüzün amacı; düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek seminer, workshop, şirket gezisi, tanıtım, eğitim, yapılacak AR-GE çalışmaları ve diğer organizasyonlar ile öğrencilerin gelişmekte olan dünyaya adaptasyonlarını ve üniversite kültürünü geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda yönetim kurulumuz, denetim kurulumuz ve yedek yönetim kurulumuz ile birlikte çalışmalarımızı İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirmekteyiz. Kulübümüzün amacını ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için; okul içerisinde yapılacak etkinlikler ve okulda kulüp içerisinde oluşturulacak takım kolları ile yapılacak projeler, bünyemizde bulunan üyeleri ve genel kurulu en iyi şekilde geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

Soru : Bugüne kadar yaptığınız etkinlikler ve projeler nelerdir?

 

Bu güne kadar İstanbul Aydın Üniversitesi Ar-Ge Kulübü olarak yaptığımız etkinlikleri tek bir çatı altında toplarsak, kulübümüzün öğrencilerini globalleşen dünyada sektörler hakkında edinebildikleri bilgiler doğrultusunda, kariyer basamaklarının ilk adımlarında iyi ve sağlam bir adım atabilmeleri için farklı sektörlerden ve departmanlardan katılım gösteren değerli konuşmacılarımız sayesinde kulübümüzün öğrencileri adaptasyon süreçlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Bunu pekiştirebilmek adına düzenlediğimiz workshoplar ile öğrencilerimize ufkunu geliştirebilecekleri ve öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya dökebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Kulübümüzün içerisinde bulunan proje yönetimi departmanında hem aktif üyelerimizin, hem de okulumuz öğrencilerinin Ar-Ge alanında yapmak istedikleri projelere fikir desteği ve buna bağlı olarak yapılması gereken okul yönetimiyle aralarındaki iletişimi sağlıyoruz. Son olarak her öğrenci kulübünün değinmesi gerektiği gibi, bizler de sosyal değerlerimizi unutmuyor ve bu alanda çalışmalar yaparak herkese hitap ediyoruz.

 

Yaptığımız bazı etkinliklerin afişlerini sizlerle paylaşmak isteriz.

 

 

Soru : Öğrenciler mezun olduktan sonra, iş hayatına yönelik faaliyetleri nelerdir?

 

Ar-Ge Kulübü üyelerinin büyük bir çoğunluğunu mühendislik fakültesi ve iktisadi idari bilimler fakültelerinden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu sebeple okulumuzdan ve Ar-Ge Kulübünden mezun olan arkadaşlarımızın mezun olduktan sonra büyük bir çoğunluğu özel sektörde kendilerine yer ediniyorlar. Ar-Ge Kulübü olarak burada bizim üstlendiğimiz misyon özellikle, Ar-Ge Kulübü çatısı altında mezun olan arkadaşlarımızı geçmiş mezunlarımız ile iletişim halinde bulunabilecekleri ve onlardan fikir alabilecekleri bir sosyal medya platformu bulunmaktadır. Bu oluşturduğunuz sosyal medya platformu sayesinde mezun olan arkadaşlarımız da Ar-Ge Kulübü ile bağlantıda kalıyor ve bu sayede sektörlerde de bir İstanbul Aydın Üniversitesi Ar-Ge Kulübü kültürü oluşmaktadır.

 

 

Soru : Kulübünüz staj imkanları sağlıyor mu?

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Ar-Ge Kulübü olarak bünyemizde bulunan sosyal medya platformlarında gerek mezunlardan gerekse hali hazırda stajını yapmakta olan arkadaşlarımız tarafından bir staj pozisyonu açıldığı zaman sosyal medya platformlarımızdan paylaşımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra her etkinliğimiz de, bitimde ya da aralarda gelen konuşmacılarımız ile katılım gösteren dinleyicilerimiz arasında bir networking ortamı oluşturmaktayız.

 

Soru : Ne tür işbirlikleri yapıyorsunuz?

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Ar-Ge Kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz her etkinlik ve projelerde,  İstanbul da bulunan diğer okullardaki değerli Kulüpler ile beraber bir çözüm ortaklığına başvuruyoruz. Ayrıca yaptığımız etkinliklerin verimliliğini arttırabilmek adına anlaştığımız sponsorlarla ortak bir çalışma yürütmekteyiz.

 

 

Soru : Kulübünüzün adının geçtiği meslekteki trendler nedir?

 

Sanayide iş gücü ve mesleklere bakınca katma değer yaratacak insanlara ihtiyaç var, üretimde çalışacak insanlara değil. Ar-Ge ve teknolojide çalışacak, yaratıcılık ve konsept tasarımı yapacak, dünyada pazarlama yapacak, markalaşmayı taşıyacak insanlara ihtiyaç var. Ar-Ge ise tam olarak bu alanda devreye girmektedir. Her gün bir adım daha ileriye giden dünyamızda güncelliğin korunması, işlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve rakiplerden bir adım daha önde olabilmek için şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına fazlasıyla önem verdiğini düşünmekteyiz.

 

Soru : Mesleğinizle ilgili pratik kazandırma adına neler yapıyorsunuz?

 

Bunun için eğitim komitemiz bulunmaktadır ve eğitim veren şirketlerden kendi kulübümüz için eğitim vermelerini rica ediyoruz. Örneğin Excel, Python eğitimleri gibi… Aynı zamanda workshop komitemiz de bulunmakta ve düzenlediğimiz workshoplar ile öğrencilerin kendilerini geliştirmesine, teorik bilgilerini pratiğe dökebilmesini sağlamaktayız.

 

 

Soru : Saha ziyaretleri yapıyor musunuz?

 

AR-Ge Kulübü olarak çok önemsediğimiz konulardan biri de budur. Mutlaka dönemde 1 ya da 2 kez saha gezileri düzenleriz. Teorik olarak okulda öğrendiğimiz bilgilerin gerçek hayatta nasıl uygulandığını en iyi yer olarak sahada öğrenilebildiğinin farkındayız ve bu konuyu dediğimiz gibi şiddetle diğer kulüplere de öneriyoruz…

 

En son düzenlediğimiz gezi Çorlu’da bulunan Coca-Cola fabrikasınaydı.

0
X